U bent hier

Witboek van de handel

Het is de bedoeling van deze studie om de factoren die het concurrentievermogen van de handel in België ten opzichte van de buurlanden (positief of negatief) beïnvloeden te objectiveren, hun impact op de kostenstructuur van

de ondernemingen in de handel te evalueren en aanbevelingen te doen om het concurrentievermogen van de Belgische handel te versterken. In deze studie wordt de handel in België en in zijn voornaamste buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland) bestreken en wordt gefocust op drie sectoren die samen bijna 58% van de omzet en 55% van de werknemers vertegenwoordigen: de detailhandel met nadruk op voeding (‘supermarkten’), de kledingsector (‘fashion’) en de sector van elektrische huishoudapparaten (‘electro’).

Samengevat worden in deze studie acht kernproblematieken geïdentifi ceerd en geobjectiveerd die een beduidende invloed hebben op het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden:

 1.  Belasting op de toegevoegde waarde
 2. Gedifferentieerde tarifi catie door leveranciers
 3. Arbeidskost en flexibiliteit in de arbeidsorganisatie
 4. Handelshuur
 5. Reclame
 6. Volksgezondheid en voedselveiligheid
 7. Milieuverplichtingen en -heffingen
 8. Verlies en beveiliging

Voorts zijn nog drie andere problematieken geïdentifi ceerd die invloed kunnen hebben op het concurrentievermogen van de Belgische handel ten opzichte van de buurlanden, maar deze zijn niet gekwantifi ceerd wat betreft hun impact op de kostenstructuur:

 • Verbod op verkoop met verlies
 • Openingsuren
 • Online handel

Uitgebreide toelichting bij deze studie van Comeos en Arthur D Little vindt u in bijgevoegd document. 

Organisatie

Delen