U bent hier

Studie ULB: Detailhandel in België 2009-2019 aan de hand van de Locatus-data

De dienst Toegepaste Aardrijkskunde van de ULB onderzoekt reeds lang de evolutie van de detailhandel in België. Op basis van de dataset van Locatus bekeken ze die evolutie tijdens de periode 2009-2019 vanuit verschillende invalshoeken. Hieronder worden de voornaamste conclusies, relevant voor Vlaanderen,  gegeven.

 1. De toename van de m² verkoopoppervlakte zet door (zelfs al is er een vertraging van de groei de laatste 2 decennia).
 2. De totale omzet stagneert. De omzet per inwoner daalt. Sinds 2000 gaat de detailhandelsomzet alleen nog door de bevolkingsgroei omhoog. De omzet per inwoner daalt dus echter.
 3. De omzet per m² daalt. (7.600€ /m² in 1961 – 5.900€/m². Vooral de laatste jaren versnelt de daling van de vloerproductiviteit).
 4. Meer m², minder verkooppunten. Vooral in Vlaanderen daalde het aantal verkooppunten: -8341 tov 2009. In Wallonië is dat -3.332 verkooppunten).
 5. Minder verkooppunten voor verkoop van goederen maar wel grotere verkooppunten. (vooral supermarkten, winkels met meerdere productgroepen en verkoop van kleding).
 6. De extra m² van de voorbije 10 jaar zijn vooral de vinden bij de georganiseerde detailhandel: bij filiaalwinkels en franchiseketens. Bij de zelfstandige detailhandel neemt de oppervlakte net af. De economische concentratie in de sector neemt dus toe.
 7. De toename in m² is bijna volledig aan de georganiseerde detailhandel te wijten, ofwel door een netto-toename bij die georganiseerde handel in sommige branches (supermarkten bvb), ofwel door de vervanging van zelfstandige detailhandels door georganiseerde detailhandel in andere branches (elektro, meubelen, …).
 8. De georganiseerde detailhandel (filiaalwinkelketens en franchiseketens) manifesteert zich steeds prominenter in het detailhandelslandschap (de economische concentratie is duidelijk bij de verkoop van goederen maar ook steeds meer bij het leveren van commerciële diensten (interim, banken, reisagentschappen, weddenschappen, …)
 9. De vermindering van het aanbod aan commerciële diensten is minder sterk dan dat van verkoop van producten. Het aantal bankkantoren daalde echter wel sterk.
 10.  De impact van de onlineverkoop is in een aantal branches duidelijk (videotheken, boekhandels/krantenwinkels, reisbureaus, elektro, …) waarbij de georganiseerde detailhandel iets beter standhoudt dan de zelfstandige detailhandel.
 11.  De commerciële leegstand neemt sterk toe, zelfs al wordt een deel van de leegstand herbestemd. 

Bibliografische gegevens:

 

Benjamin Wayens, Pernelle Godart, Mathieu Strale, Dominique Istaz, Xavier May, 2020, Une décennie d’évolution du commerce “brick and mortar” en Belgique. Exploration des inventaires de terrain Locatus in Géomarketing

 

Verwante websites

Delen