U bent hier

Evaluatie Circulatieplan Gent: impact op detailhandel & horeca

Gent publiceerde een evaluatierapport na 2 jaar Circulatieplan. Zoals wel vaker bij het invoeren van mobiliteitsmaatregelen liepen de emoties onder de handelaars aanvankelijk soms hoog op. Om een en ander te objectiveren liet Gent extra meetpunten voor passantentellingen installeren en werd aan WES gevraagd een koopstromenonderzoek uit te voeren. Aangevuld met cijfers van Graydon over starters en stopzettingen kon in het evaluatierapport een hoofdstukje aan de impact van het circulatieplan op het winkelgedrag gewijd worden.

Enkele conclusies:

  • Het Circulatieplan remt de groei van ondernemingen niet af voor Gent (groei is sterker dan het Vlaams gemiddelde). De groei van handel en horeca in het centraal gebied (postcode 9000) is zelfs sterker dan de groei van ondernemingen voor het volledige Gents grondgebied.
  • 65% van de Gentenaren stelt dat het Circulatieplan geen invloed heeft gehad op hoe vaak ze gingen winkelen in de binnenstad: ze gaan er namelijk even vaak winkelen als vroeger.
  • Uit het koopstromenonderzoek blijkt dat de koopbinding en koopattractie voor periodieke goederen (mode, hobby, elektro) daalt tov 2013. EEn deel van de bestedingen voor die productgroepen wordt online uitgegeven. Een deel van de respondenten geeft echter aan hiervoor naar omliggende gemeenten zoals Lochristi, Deinze en Eeklo te gaan. Vooral de respondenten uit de buurgemeenten van Gent (minder dan 25 minuten rijden) geven aan minder dan vroeger te kopen in Gent. De groep 45-54 jarigen geeft te kennen de bereikbaarheid van Gent per auto en duur parkeren als een probleem te ervaren.
  • Uit de passantentellingen worden volgende trends gedistilleerd: de traditionele winkelstraten als Veldstraat en Lange Munt laten een lichte daling zien, met een verschuiving naar omliggende winkelstraten als Vlaanderenstraat, Zonnestraat of Brabantdam die een stijging kenden.

 

 

 

 

12 juni 2019

Verwante websites

Delen