U bent hier

Handvaten voor een lokaal beleid stedelijke logistiek

Het succes van online shoppen zorgt voor snel toenemende e-commercestromen in steden en gemeenten (de witte bestelwagens). Zorgen voor een aangename omgeving voor bewoners en bezoekers terwijl de logistieke dienstverlening nog steeds toeneemt, het is een uitdaging voor de lokale besturen. Die uitdaging wordt steeds meer aangpakt met lokale regelgeving. Op een event in Leuven (1 feb 2018) stelde Voka zes handvaten voor die steden en gemeenten kunnen helpen bij het opstellen van regelgeving voor stedelijke logistiek.

1. Ken je stad

Onze steden en gemeenten moeten meer data verzamelen en beschikbaar stellen over de stedelijke logistieke stromen. Het is essentieel dat lokale beleidsmakers hun beleid voeren vanuit een specifieke invloed die ze van de regels verwachten. Afstemming met de lokale handelszaken, bedrijven en logistieke spelers die de stad beleveren is daarbij van groot belang.

2. Zorg voor juridische zekerheid

Een leefbare stadskern moet voor veel beleidsmakers voorzien zijn van winkelkernen, autovrije winkelwandelstraten, …. Dit is natuurlijk enkel mogelijk indien de handelslocaties in deze steden aan een realistische kostprijs kunnen bevoorraad worden. Indien niet, loopt de stad het risico dat handelszaken zich verplaatsen naar locaties buiten de zone of zelfs buiten de stad. Te strenge regels en venstertijden zorgen er bovendien voor dat logistieke bedrijven geen efficiënte routes meer kunnen plannen.

3. Consulteer alle betrokkenen, dialoog is essentieel

Het spreekt voor zich dat een stad enkel voldoende draagvlak kan creëren voor de maatregelen wanneer alle betrokken partijen geconsulteerd worden. Hierbij moet niet enkel gedacht worden aan de horeca en de detailhandel, maar eveneens aan onder meer kantoren die beleverd moeten worden of bouwwerven. Dergelijke ad hoc of tijdelijke transporten vormen een apart aandachtspunt.

4. Wees zuinig met subsidies, hanteer een marktgerichte aanpak

Subsidiëring is in sommige specifieke gevallen te verantwoorden om de markt in een bepaalde richting te sturen. Toch is subsidiëring niet dé oplossing. Want als deze té hoog is en té lang aanhoudt, kan een negatief marktverstorend effect optreden. Daarom pleit Voka ervoor om opstartsubsidies (dus uitdovend van aard) enkel mogelijk te maken op voorwaarde dat er transparante regels gelden met eisen en maxima.

5. Omarm technologische innovaties

Tal van innovatieve initiatieven worden dagelijks gelanceerd, mede dankzij de digitale technologische ontwikkelingen. Steden vormen ideale proeftuinen om innovatieve alternatieven te testen. Het (stads)beleid moet dus voldoende ruimte en vrijheid laten aan marktpartijen om zelf innovatieve en alternatieve oplossingen voor de uitdagingen in de stedelijke distributie te kunnen aanreiken.

6. Harmoniseer zoveel als mogelijk

Over het algemeen is er weinig afstemming tussen de acties en tussen de steden. Ook binnen steden is logistiek beleid veelal versnipperd. Voor logistieke bedrijven is het zeer moeilijk werken als elke stad afwijkende reglementering invoert. Het verhoogt de kost exponentieel, verlaagt de duurzaamheid en jaagt eventueel activiteiten weg uit de stadscentra.

Verwante websites

Delen